IRDevelopersBot

ربات مدیریت گروه

ربات مدیریت گروه با هدف مدیریت هوشمند گروه ها توسط مجموعه آی‌تی‌یار‌۲۴ توسعه یافته است و با داشتن قابلیت های تفکیک درجه های کاربری و دسترسی های مختلف و دسته‌بندی سوالات و قابلیت های ضد اسپم و قابلیت های چالشی، نظم و سرگرمی را در گروه‌های مجموعه برقرار می‌کند

درجه‌ها

مفاهیم

سوالات متداول

آموزش‌ها

دستورات عمومی


پارامترها به ترتیب ذکر شده در مستندات بالا می‌باشند و می‌بایست به ترتیب از بالا به پایین در جدول وارد شوند

پارامتر هایی که دلیل یک عمل را مشخص می‌کنند می‌بایست در لاین جدید نوشته شوند و جزء سوییچ های تک‌خطی محسوب نمی‌شوند

پیشوند های دستورات مانند Do به‌صورت چسبیده نوشته می‌شوند (مثلا DoSolve) و پسوندها با فاصله قبل نوشته می‌شوند (مثلا Mute All)